Zdravotný dozor 2017

Dátum  Názov podujatia Počet záchranárov
12.3.2017

Beh Čiernokľačianska Pyxida 23. ročník

3
29.4.2017 Stavanie Mája - Veľké Zálužue
3
 
13.5.2017 Míľa pre mamu - Veľké Zálužie 2
19.5.2017 Europa 2 Welcome summer - Nitra 4
3.6.2017 Alexandrovci Nitra (V spolupráci) 2
16.6.2017 Rozlúčka CVČ - Veľké Zálužie 2
23.-24.6.2017 Nestville Open Fest (V spolupráci) 2
24.6.2017 Petropavolský jarmok - Veľké Zálužie 1
2.-3.-4.6.2017 Nitrawa CuP 2017  prvá časť 2
9.-10.-11.6.2017 Nitrawa CUP 2017 druhá časť 2