WEB STRANKA BOLA PRESUNUTÁ 

 

NOVÁ WEB STRÁNKA -       ZZSNITRA WEB

 

Novinky

Zverejnenie zámeru Riaditeľstva ZZS Nitra

Riaditeľstvo ZZS Nitra rozhodlo o žiadosti na vystavenie oprávnenia na podnikanie na území SR, za účelom získania finančných prostriedkov na činnosť ZZS Nitra a to hlavne na skvalitnenie služieba a rozšírenie pôsobnosti. Dokumenty boli doručené spravujúcej firme a čaká sa na rozhodnutie...
Celý článok

Schválenie zmeny MV SR

Dňa 10.2.2017 bolo doručené oznámenie z MV SR ktoré schvaluje zmenu štruktúry organizácie. Platnosť zmeny je od 27.1.2017. Od tohto dátumu bude opäť ZZS Nitra poskytovať svoje služby a vykonávať činnosť v súlade so stanovami združenia. 
Celý článok

Zverejnenie zámeru Riaditeľstva R.A Záchranná

Riaditeľstvo R.A Záchranná má za povinnosť zverejniť svoje rozhodnutie o zmene pôsobenia Rescue & Assitance Záchranná.  R.A Záchranná pôsobila ako dobrovoľnícka organizácia v oblasti poskytovania prvej pomoci. Nakoľko po zvážení všetkých okolností, preštudovaní všetkých právoplatných...
Celý článok