Archív článkov

Zverejnenie zámeru Riaditeľstva ZZS Nitra

Riaditeľstvo ZZS Nitra rozhodlo o žiadosti na vystavenie oprávnenia na podnikanie na území SR, za účelom získania finančných prostriedkov na činnosť ZZS Nitra a to hlavne na skvalitnenie služieba a rozšírenie pôsobnosti. Dokumenty boli doručené spravujúcej firme a čaká sa na rozhodnutie...
Celý článok

Schválenie zmeny MV SR

Dňa 10.2.2017 bolo doručené oznámenie z MV SR ktoré schvaluje zmenu štruktúry organizácie. Platnosť zmeny je od 27.1.2017. Od tohto dátumu bude opäť ZZS Nitra poskytovať svoje služby a vykonávať činnosť v súlade so stanovami združenia. 
Celý článok

Zverejnenie zámeru Riaditeľstva R.A Záchranná

Riaditeľstvo R.A Záchranná má za povinnosť zverejniť svoje rozhodnutie o zmene pôsobenia Rescue & Assitance Záchranná.  R.A Záchranná pôsobila ako dobrovoľnícka organizácia v oblasti poskytovania prvej pomoci. Nakoľko po zvážení všetkých okolností, preštudovaní všetkých právoplatných...
Celý článok

Prezentácie

Prezentácie   Úvod do urgentnej medicíny - LINK KPR Deti - LINK KPR Dospelý - LINK Bezvedomie so zachovaním dýchaním - LINK Bezvedomie s následnou zástavou životných funkcí - LINK Náhle stavy pri cukrovke - LINK Náhla cievna mozgová príhoda - LINK Šok - LINK
Celý článok

Druhotné vyšetrenie

DRUHOTNÉ VYŠETRENIE POSTIHNUTÉHO  Cieľom druhotného vyšetrenia je odhaliť príznaky, ktoré bezprostredne neohrozujú život postihnutého, ale mohli by spôsobiť komplikácie, ak by ostali neodhalené. Je zložené z dvoch častí: anamnéza a vyšetrenie od hlavy po päty. Druhotné vyšetrenie môže trvať...
Celý článok

Prvotné vyšetrenie

PRVOTNÉ VYŠETRENIE POSTIHNUTÉHO Treba zistiť prítomnosť, charakter a kvalitu vedomia, dýchania, pulzu a vonkajšieho krvácania. (Bezvedomie, apnoe, asystólia, veľké vonkajšie krvácanie a šok sú stavy bezprostredne ohrozujúce život.) Prvotné vyšetrenie môže trvať skúsenému zdravotníkovi do 30...
Celý článok

Anafilaktický šok

Čo je to anafylaxia? Anafylaxia je život ohrozujúca, rýchla a ťažká alergická odpoveď organizmu, ktorá nastane, ak je osoba vystavená alergénu alebo látke vyvolávajúcej alergiu, na ktorú je precitlivelá. Táto reakcia je spôsobená vstupom príslušného alergénu do krvného riečisťas s následným...
Celý článok

Krvácanie (stručne)

Prvá pomoc pri krvácaní z rán.   Cieľ: Zhodnotiť stav postihnutej osoby Zabrániť strate krvi Minimalizovať šok Aktivovať záchrannú zdravotnú službu pri veľkej strate krvi   Stručná anatómia: Krv oblieha v cievach, ktoré sa môžu prirovnať rôzne hrubým potrubiam. Pri poškodení ciev sa...
Celý článok

Zlomeniny (stručne)

Prvá pomoc pri zlomeninách, poraneniach kĺbov.   Cieľ: Cieľom tejto kapitoly je osvojenie si zásad poskytovania prvej pomoci pri úrazoch končatín a chrbtice.   Stručná anatómia: Kosť je živé tkanivo, ktoré obsahuje veľké množstvo vápnika a fosforu. Vďaka týmto minerálom je kosť...
Celý článok

KPR u detí

KPR novorodencov CEEA 2012 Online prezeranie : www.lf.upjs.sk/ceea/doc4/06%20Koppl%20KPR%20novorodencov%20CEEA%202012.pdf
Celý článok