KPR u dospelých

Prezentácia Zakladna_neodkladna_resuscitacia_dospelych.pdf (3344383)  z Európskej resuscitačnej rady vydanie 2010 (najnovšie)

 

Online prezerenie www.lf.upjs.sk/kaim/Zakladna_neodkladna_resuscitacia_dospelych.pdf