Krvácanie (stručne)

Prvá pomoc pri krvácaní z rán.

 

Cieľ:

Zhodnotiť stav postihnutej osoby

Zabrániť strate krvi

Minimalizovať šok

Aktivovať záchrannú zdravotnú službu pri veľkej strate krvi

 

Stručná anatómia:

Krv oblieha v cievach, ktoré sa môžu prirovnať rôzne hrubým potrubiam. Pri poškodení ciev sa aktivujú viaceré mechanizmy na zabránenie vzniku krvných strát: cievy sa zúžia a viacerými chemickými reakciami sa v poškodenej oblasti vytvorí krvná zrazenina. Ak sa cievy roztrhnú, alebo prerušia skôr ako sa začne proces zrážania krvi, vzniká nekontrolovateľné krvácanie. Následkom toho sa môže rozvinúť šok!

Z filozofického hľadiská sa považuje krv za najhodnotnejšiu tekutinu. Krv prináša bunkám kyslík a potrebnú výživu - vodu, minerálne látky, bielkoviny, cukry, tuky, vitamíny, ale aj hormóny a enzýmy. Bunky odovzdávajú do krvi odpadové látky, ktoré putujú s krvou do obličiek a do pľúc, kde sú vylučované. Krv vzniká v kostnej dreni. Priemerný ľudský organizmus obsahuje asi 4 - 6 litrov krvi, čo je asi 8 % telesnej hmotnosti

 

Krvácanie - charakterizujeme ako narušenie celistvosti steny cievy, ktoré sa prejavuje vytekaním krvi do prostredia vonkajšieho alebo vnútorného.

 

Ranu – charakterizujeme ako narušenie celistvosti kožného krytu tela, ktoré sa môže a nemusí spájať s krvácaním. Rany môžeme klasifikovať podľa rôznych kritérii.

Rozdelenie podľa vzniku: rezná, bodná, tržná, strelná, zmliaždená, kombinovaná

Rozdelenie podľa hĺbky: povrchová, hlboká, prenikajúce

Rozdelenie podľa obsahu: jednoduchá, s cudzím telesom

Vnútorné krvácanie je veľmi vážne, pretože krv vyteká do telových dutín (hrudník, brucho) a nie von. Môže vznikať šok.

Vonkajšie krvácanie nastáva najčastejšie v dôsledku zranenia. Vzniká z dôsledku úrazu. Krvácať môžeme pri poškodení kožného krytu alebo z prirodzených otvorov - krv vyteká z úst, nosa, ucha, konečníka, pošvy alebo močových ciest.

 

 

Postu pri zastavovaní krvácania:

Ak sa v rane nenachádza cudzie teleso

 1. Podľa možnosti použiť jednorazové rukavice. Odstrániť, alebo odkryť odev v mieste rany pre sprístupnenie rany.
 2. Okamžite zatlačiť ranu prstami alebo dlaňou. Ak je postihnutý pri vedomí, môže tak urobiť on sám. Podľa možnosti prekryť ranu  sterilným obväzom, alebo čistou látkou. Priložiť tlakový obväz - vrstva má mať aspoň 2 cm. Pri presakovaní tlakového obväzu prikladáme ďalšiu vrstvu, napr. stočený obväz alebo vrstvu inej tkaniny a pritiahneme ju k pôvodne priloženému tlakovému obväzu. Do tlakového obväzu nevkladáme pevné predmety.
 3. Zodvihnúť a podopierať končatinu postihnutého, tak aby bola nad úrovňou srdca.
 4. Myslieť na možnosť rozvoja šoku a preto začať včas s protišokovými opatreniami.

 

Ak sa v rane nachádza cudzie teleso

Veľké telesá nikdy neodstraňujte, pretože upchávajú ranu a bránia krvácaniu.

 1. Podľa možnosti použiť jednorazové rukavice. Zatlačiť prstami po bokoch cudzieho telesa, okraje rany okolo cudzieho telesa tlačiť k sebe (poranený môže pomáhať).
 2. Cudzie teleso obložiť gázou do jeho výšky
 3. Obviazať - ak teleso veľmi vyčnieva, obväz viesť okolo tak, aby  sa ním nehýbalo.
 4. Veľké telesá možno spevniť dvomi priečne uloženými neroztočenými obväzmi po stranách, tak aby sa na predmet v rane nevyvíjal tlak.
 5. Zariadiť prevoz do nemocnice.

 

slide 30-IMG_5964.jpgPrvá pomoc pri krvácaní z nosa

 1. Postihnutého posadiť s predklonenou hlavou, uvoľniť odev okolo krku a nechať dýchať ústami.  
 2. Dôležité je aj upokojenie postihnutého.
 3. Stlačiť mäkkú časť nosových krídel (tesne pod chrupkovou časťou).
 4. Po 10 minútach uvoľniť, ak náhodou krvácanie pokračuje opakovať postup.
 5. Po zastavení sa vyhýbať smrkaniu, námahe a horúcim nápojom.
 6. Ak sa  krvácanie nezastaví do 30 minút je nevyhnutné špecializované vyšetrenie na krčnom oddelení (ORL).

 

 

Prvá pomoc pri krvácaní z ucha

Prvá pomoc pri vedomí

 1. Uložiť postihnutého do polohy polosediacej, tak aby poranené ucho bolo uložené nižšie (hlava naklonená na postihnutú stranu).
 2. Ucho prekryť sterilným štvorcom, obväzom, alebo čistou tkaninou a previazať okolo hlavy.
 3. Cudzie teleso nevyťahovať , nehýbať s ním.
 4. Zabezpečiť prevoz do nemocnice.

Prvá pomoc bezvedomí

 1. Uložiť postihnutého na stranu s krvácajúcim uchom smerom nadol, tak aby krv vytekala von z ucha.
 2. Kontrolovať stav vedomia v stabilizovanej polohe.

 

Prvá pomoc pri krvácaní z iných otvorov

Môže sa vyskytnúť krvácanie z konečníka, vykašliavanie krvi a vracanie krvi. Vždy je potrebné odborné ošetrenie.

Prvá pomoc:

 1. Upokojiť postihnutého
 2. Uložiť postihnutého do polohy podľa prevažujúcich príznakov. Pri ťažkom dýchaní posediačky, pri príznakoch šoku do protišokovej polohy, pri bolestiach brucha do úľavovej polohy- na chrbte s podloženou hlavou a podloženými pokrčenými dolnými končatinami v kolenách.
 3. Zabezpečiť prevoz do nemocnice.

 

Prvá pomoc pri amputačných poraneniach

V súčasnosti máme veľkú možnosť replantovať (nahrádzať) amputované končatiny a prsty. Úspešnosť replantácie závisí od rýchleho odborného ošetrenia v nemocnici. Cieľom prvej pomoci je zastaviť krvácanie a rýchlo previesť postihnutého s amputovanou časťou tela do nemocnice.

 

Prvá pomoc pri amputácii:

 1. Zastaviť krvácanie tlakovým obväzom
 2. Amputovanú časť tela transportovať do nemocnice s postihnutým.
 3. Čo najsterilnejšie zabalíme amputát do gázovej tkaniny a vodeodolného sáčku napr. igelitový (plastové vrecko je súčasť autolekárničky) a dáme do nádoby s vodou a ľadom.
 4. Ľad nesmie byť v priamom kontakte s amputátom, musí byť oddelene uložený v inom vrecku.
 5. Protišokové opatrenia.

 

 

 

Súčasťou prvej pomoci je aktivácia Rýchlej zdravotnej pomoci na telefónnom čísle 112, 155. Pre zefektívnenie tiesňového volania je vhodné zachovať nasledovnú štruktúru hovoru:

 1. Kto volá
 2. Kde sa stalo (orientačné body)
 3. Čo sa stalo (opíšte, čo vidíte)
 4. Počet ranených
 5. Druh poranení (tak ako ich vidíte)
 6. Druh poskytnutej prvej pomoci a potreba inštrukcie pri prvej pomoci
 7. Spätný kontakt na vás