Prezentácie

Prezentácie

 

Úvod do urgentnej medicíny - LINK

KPR Deti - LINK

KPR Dospelý - LINK

Bezvedomie so zachovaním dýchaním - LINK

Bezvedomie s následnou zástavou životných funkcí - LINK

Náhle stavy pri cukrovke - LINK

Náhla cievna mozgová príhoda - LINK

Šok - LINK