Schválenie zmeny MV SR

Dňa 10.2.2017 bolo doručené oznámenie z MV SR ktoré schvaluje zmenu štruktúry organizácie. Platnosť zmeny je od 27.1.2017. Od tohto dátumu bude opäť ZZS Nitra poskytovať svoje služby a vykonávať činnosť v súlade so stanovami združenia.