Zlomeniny (stručne)

Prvá pomoc pri zlomeninách, poraneniach kĺbov.

 

Cieľ:

Cieľom tejto kapitoly je osvojenie si zásad poskytovania prvej pomoci pri úrazoch končatín a chrbtice.

 

Stručná anatómia:

Kosť je živé tkanivo, ktoré obsahuje veľké množstvo vápnika a fosforu. Vďaka týmto minerálom je kosť tvrdá, pevná a silná. Oporou tela je konštrukcia z kostí, ktorú nazývame kostra. Tvorí ju súbor väzív, chrupiek, kostí a kostných spojení. Kostru človeka tvorí približne 206 kostí. 

Každá kosť je pokrytá okosticou, v ktorej sú uložené nervy a cievy. Pod ňou leží kompaktná, hustá časť a vnútri hubovitá časť kosti. Niektoré kosti majú uprostred dutinu, ktorá obsahuje mäkké tkanivo, kostnú dreň.

                               

 

Podľa tvaru rozoznávame kosti: dlhé (napr. ramenná kosť, stehenná kosť/, krátke / napr. zápästné a priehlavkové kosti /, ploché / napr. lopatka / a vzdušné / napr. čelová kosť/.

Kostru človeka možno rozdeliť do troch celkov:  kostra trupu / chrbtica, rebrá, hrudná kosť /,

                                                                       kostra končatín / horné a dolné končatiny /

                                                                       kostra hlavy / lebka /.

Od detstva do skorej dospelosti kosti rastú postupnou tvorbou vrstiev a ukladaním vápnika na povrchu. Ak sa kosti zlomia alebo poškodia, sú schopné vytvárať nové tkanivo a zaceliť sa.

 

Zlomeniny

Zlomenina vzniká prasknutím alebo rozlomením kostí, následkom pôsobenia priamej alebo nepriamej sily. Vo všeobecnosti je na zlomenie kosti potrebná značná sila, čo však neplatí u chorých a starých. Kosť sa zlomí v mieste, v ktorom pôsobí veľká sila, napríklad pri priamom náraze auta. Zlomeniny môžu vzniknúť aj pôsobením otáčavej alebo páčivej sily /nepriama sila/.

 

Poznáme otvorené, zatvorené zlomeniny, s posunom alebo bez posunu kostí.

 

Príznaky:

 • Bolesť a ťažkosti pri pohybe
 • Deformity, opuch a modriny na zlomenom mieste
 • Skrátenie, zohnutie alebo skrútenie končatiny
 • Strata pohyblivosti končatiny alebo pohybu vôbec
 • Praskanie kostných úlomkov, aj keď ich nevidieť, možno ich nahmatať a počuť
 • Znaky šoku, najmä pri zlomenine stehna alebo panvy
 • Rana, z ktorej môžu vyčnievať konce kostí.

 

Koža nad zatvorenou zlomeninou je neporušená, ale úlomky sa môžu posunúť a spôsobiť poškodenie vnútorných tkanív  a orgánov v tejto oblasti.

Pri otvorenej zlomenine jeden koniec kosti prenikne cez povrch kože. Tieto zlomeniny sú nebezpečné pre možnosť zanesenia infekcie.

                                                         

                       

Ošetrovanie zatvorenej zlomeniny:

 Ciele: zabrániť pohybu, zariadiť prevoz do nemocnice a zlomenú časť počas prevozu pevne fixovať.

 

Postup:

 • Poradiť postihnutému, aby sa nehýbal
 • Zabezpečiť mu pokoj
 • Vytvoriť oporu na poranenej končatine podložením rúk pod a nad miestom zlomeniny
 • Znehybniť končatinu tak, aby bol znehybnený jeden kĺb pod aj nad zlomeninou
 • Zlomenú hornú končatinu dať do závesu z trojrohej šatky
 • Zlomenú dolnú končatinu znehybniť priložením zdravej dolnej končatiny a priviazaním
 • Začať protišokovými opatreniami
 • Zabezpečiť prevoz do nemocnice - privolať odbornú pomoc.

 

Upozornenie: postihnutú osobu nepresúvajte, kým neošetríte a nepodopriete poranenú časť. Výnimkou je iba ohrozenie života. Nedovoľte osobe jesť alebo piť, lebo pri možnej operácii bude potrebná celková anestézia.

 

Ošetrovanie otvorenej zlomeniny:

Ciele: zabrániť krvným stratám, pohybu a infekcii v mieste poranenia a  zariadiť prevoz do nemocnice.

 

Postup:

 • Poradiť postihnutému, aby sa nehýbal, zabezpečiť mu pokoj
 • Ranu zľahka prekryť sterilnou gázou alebo čistou látkou, ktorá sa nestrapká
 • Vytvoriť oporu na poranenej končatine podložením rúk pod a nad miestom zlomeniny
 • Znehybniť končatinu tak, aby bol znehybnený jeden kĺb pod aj nad zlomeninou
 • Ak vyčnieva kosť, priložiť si vankúšik tak, aby bol vyšší ako úlomok. Umiestniť ho po bokoch vyčnievajúcej kosti a previazať ponad vankúšik tak, aby sa na kosť nevytváral tlak.
 • Krvácanie z rany zastavíte tlakom,  ale netlačiť na trčiacu kosť!
 • Zlomenú hornú končatinu dať do závesu z trojrohej šatky
 • Zlomenú dolnú končatinu znehybniť priložením zdravej dolnej končatiny a priviazaním
 • Začať protišokovými opatreniami
 • Zabezpečiť prevoz do nemocnice - privolať odbornú pomoc.

 

Upozornenie: kým neošetríte a nepodopriete poranenú časť, postihnutú osobu nepresúvajte. Výnimkou je iba ohrozenie života. Nedovoľte osobe jesť alebo piť, lebo pri možnej operácii bude potrebná celková anestézia. Na vyčnievajúce úlomky kosti priamo netlačte!

Súčasťou prvej pomoci je aktivácia Rýchlej zdravotnej pomoci na telefónnom čísle 112, 155. Pre zefektívnenie tiesňového volania je vhodné zachovať nasledovnú štruktúru hovoru:

 1. Kto volá
 2. Kde sa stalo (orientačné body)
 3. Čo sa stalo (opíšte, čo vidíte)
 4. Počet ranených
 5. Druh poranení (tak ako ich vidíte)
 6. Druh poskytnutej prvej pomoci a potreba inštrukcie pri prvej pomoci
 7. Spätný kontakt na vás