Zverejnenie zámeru Riaditeľstva R.A Záchranná

Riaditeľstvo R.A Záchranná má za povinnosť zverejniť svoje rozhodnutie o zmene pôsobenia Rescue & Assitance Záchranná. 

R.A Záchranná pôsobila ako dobrovoľnícka organizácia v oblasti poskytovania prvej pomoci. Nakoľko po zvážení všetkých okolností, preštudovaní všetkých právoplatných zákonov, smerníc a vyhlášok sme dospeli k rozhodnutiu zmeniť názov a s ním aj ciele organizácie. 

Naším zámerom pokiaľ ho Ministerstvo vnútra SR schváli je sprevádzkovať Záchranná zdravotná služba Nitra ako profesionálnu organizáciu pôsobiacu na úseku integrovaného záchranného systému SR. Samozrejme popri poskytovaní odbornej prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti bude pokračovať v činnosti budovania základne dobrvoľných záchrnárov ktorí budú naďalej efektívne a profesionálne poskytovať prvú pomoc všade tam kde to bude potrebné.