Zverejnenie zámeru Riaditeľstva ZZS Nitra

Riaditeľstvo ZZS Nitra rozhodlo o žiadosti na vystavenie oprávnenia na podnikanie na území SR, za účelom získania finančných prostriedkov na činnosť ZZS Nitra a to hlavne na skvalitnenie služieba a rozšírenie pôsobnosti. Dokumenty boli doručené spravujúcej firme a čaká sa na rozhodnutie živnostenského úradu.