Prehľad objednávok

Názov     Dátum   Doklad
Objednávka uniforiem     Objednávka Zdena SPORT